НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
/
ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

Агенция за недвижими имоти "Братанов" ще ви помогне да организирате изцяло процеса на придобиване на недвижим имот от началото до края . Вие ще бъдете с български адвокат, експерт по недвижими имоти и специалисти, които ви предоставят своите професионални услуги в желаната област, в това число:

 • Предоставяне на пълно правно обслужване на фирми и физически лица на територията на България;
 • Указания при сделки с недвижими имоти;
 • Изготвяне  на предварителни и окончателни договори (покупко-продажба, наем, заем, ипотека, подарък, комисионна, пратка, комисионни), защита на правата и интересите на клиента;
 • Консултации в процес на сделки;
 • Регистрация на нови фирми, промени в търговския регистър;
 • Регистър на чуждестранни фирми на територията на Република България;
 • Съдействие в получаване на статут на "дългосрочно пребиваване в  Република България" (разрешение за пребиваване) и "постоянно пребиваване" ( преброяване на морския живот);
 • Изпълнението на квалифицирани контакти с местните и централни държавни органи в България;
 •  Представителство, правни съвети и помощ, за да участва в прилагането на процедурите за обществени поръчки в България;
 • С производство, свързано с предизвикателни сделки покупко-продажба на недвижимо имущество
 • Изпълнение на сделки свързани със закупуването на земя;
 • Промяна на статута на земя и строителни разрешителни;
 • Правна защита и арбитраж в съдебни производства във връзка с търговски и граждански сделки.