НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
/
Заплащане при сделка

Заплащане при сделка

Поредността на извършване на действията по сключване на договора и плащане на цената се уговаря по различен начин в практиката. Трябва да се има предвид, че с цел запазването интересите и на двете страни, е препоръчително първо да се сключи договора,т.е. да се явим пред нотариуса и той да състави нотариалния акт, след което да се плати цената. Все пак плащането на цената е последица от вече сключен договор, поради което е необходимо като „основание“ в платежното нареждане да се посочи “покупка на имот”.