НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
/
Регистрация на чуждестранни физически лица в Булстат

Регистрация на чуждестранни физически лица в Булстат

Всички чуждестранни физически лица, придобили недвижим имот в РБългария, са длъжни да се регистрират в Булстат регистъра и получат своя уникален номер, който им е необходим за последваща данъчна регистриация на имота.